ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 FM.Health Station 106 Mhz. http://www.106-tcrfm.com/ 0/100 @ 128 kbps. 0:6:51 0:0:0 7128
6 samorn http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 3:52:59 0:0:52 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 2/1000 @ 96 kbps. 3:52:59 2:33:18 8068
9 pankeoy http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:52:56 0:0:0 7226
10 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 21:13:58 0:0:0 8204
11 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7174
12 Happy Radio FM 101.50 MHz.Taphan Hin Phichit http://www.maneemusic.com 0/100 @ 192 kbps. 3:52:56 0:0:0 7208
13 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7260
14 OKstationpalas www.fm90palas.com 0/100 @ 64 kbps. 2:51:39 0:0:0 7182
15 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9912
16 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 23/100 @ 256 kbps. 3:52:56 1:17:6 7336
17 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
18 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7142
19 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
20 Pj MAN KonbandiewkanRadio http://www.audiorealm.com 14/100 @ 64 kbps. 1:33:26 0:56:19 7256
21 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7072
22 VON4 FM88.75MHz Chanthaburi Thailand https://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 2:4:59 0:0:0 7356
23 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
24 Fm90narerk http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 6:4:45 0:0:0 8008
25 HIPFM www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 3:52:55 0:0:0 9004
26 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
27 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 3:52:57 0:0:0 8476
28 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
29 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
30 voice of navy FM 88 MHz Phuket http://www.audiorealm.com 3/1000 @ 128 kbps. 3:52:51 0:52:13 9924
31 Happy Radio FM. 102 Mhz. Lamphun http://www.tm2540.com 0/100 @ 64 kbps. 3:19:58 0:0:0 7236
32 smile radio radio12.plathong.net 0/200 @ 48 kbps. 2:1:3 0:0:0 8268
33 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
34 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
35 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 96 kbps. 3:53:1 0:0:0 7160
36 MAP Community Radio http://www.mapradio.org/mapms/en 2/1000 @ 64 kbps. 9:6:22 0:36:10 8984
37 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7272
38 ISLAM RADIO (สถานีวิทยุเสียงอิสลาม) http://www.audiorealm.com 2/200 @ 128 kbps. 3:53:0 0:30:46 7234
39 radiochaiyaphum http://www.trueplookpanya.com 0/100 @ 96 kbps. 3:53:1 0:0:0 7094
40 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
41 STARRADIO 106 NAKHONSAWAN http://radio12.plathong.net 1/200 @ 64 kbps. 3:52:57 3:45:0 8686
42 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8488
43 Skpradio http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 3:52:57 0:0:0 7188
44 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7218
45 MK Radio Lamphun FM 105.50 MHz. http://www.djmkradio.com 1/100 @ 64 kbps. 3:52:56 0:19:30 7080
46 Chorsaard Media Association http://www.chorsaard.net 4/1000 @ 128 kbps. 3:52:57 2:8:17 9999
47 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8532
48 NKP Radio FM 96.50 MHz http://www.audiorealm.com 6/100 @ 128 kbps. 3:17:47 0:32:53 7028
49 My Station name http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 96 kbps. 3:52:47 0:4:34 8480
50 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
51 Voice Of navy Fm 95.75 Mhz. Nong Khai http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 32 kbps. 12:11:59 0:42:51 9926
52 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 2/100 @ 96 kbps. 2:32:12 1:41:15 7014
53 Amarinradio http://www.amarinradio.com 0/100 @ 96 kbps. 3:52:58 0:0:0 7104
54 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
55 http://www.Rimdonradio.com 0/100 @ 64 kbps. 0:53:39 0:0:0 7070
56 Fm 104 Mhz Words http://loveradiodjboy.igetweb.com 0/100 @ 96 kbps. 1:55:55 0:0:0 7254
57 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7018
58 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
59 spicefm 99.50MHz http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 1:0:2 0:0:0 7096
60 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9920
61 atrayongradio www.atrayongradio.net 1/100 @ 64 kbps. 9:23:38 1:31:13 7058
62 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
63 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
64 Media Selatan http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 3:53:1 0:0:0 8694
65 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
66 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7244
67 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 80 kbps. 3:5:6 0:0:0 8484
68 voice of navy AM 1170 KHz phitsanulok http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 3:52:55 1:0:54 9916
69 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 1/1000 @ 64 kbps. 3:52:58 3:52:16 8672
70 voice of navy AM 1485 KHz Phuket http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 6:46:31 0:0:0 7354
71 Lady Radio 105.50 MHz http://www.fmchainat.com/105.50.html 0/100 @ 48 kbps. 3:53:0 0:0:0 7092
72 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 64 kbps. 1:55:50 0:0:0 8126
73 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7320
74 Nicefm http://www.nicefm.net 3/100 @ 64 kbps. 3:52:57 0:37:32 7032
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7180
76 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
77 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:52:57 0:0:0 7212
78 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
79 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 128 kbps. 3:53:1 0:0:0 7158
80 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
81 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7144
82 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
83 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
84 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
85 MAP Radio http://www.mapradio.org 5/1000 @ 64 kbps. 3:52:57 0:45:12 8982
86 0/210 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7038
87 TonOr Radio http://www.maneemusic.com 0/100 @ 64 kbps. 9:49:11 0:0:0 7108
88 Can Radio KK 106.25 MHz http://www.canradiokk.com 0/300 @ 96 kbps. 1:55:0 0:0:0 7262
89 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8674
90 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
91 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
92 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
93 MAXAGRORADIO http://www.audiorealm.com 0/200 @ 192 kbps. 3:52:57 0:0:0 7328
94 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7196
95 all time radio http://www.alltimeradio.com 0/1000 @ 96 kbps. 7:8:9 0:0:0 8662
96 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7138
97 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
98 voice of navy 97.25 MHz PHANGNGA http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 3:49:58 0:0:0 9932
99 FM 93.0 MHz. - http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 64 kbps. 3:52:42 2:22:26 8660
100 Voice Of Navy FM 88 MHz ChiangMai Thailand http://www.audiorealm.com 4/1000 @ 96 kbps. 3:52:57 1:35:28 9922
101 FM 91.50 MHz.Lamphun http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 3:52:41 0:0:0 7228
102 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7106
103 myradio.plathong.net myradio.plathong.net 1/1000 @ 128 kbps. 1:54:25 0:41:37 8076
104 http://www.oldskoolscouse.co.uk/ LINEMusic 1/160 @ 64 kbps. 13:51:21 0:25:54 7268
105 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
106 XanSiamRadio3 http://www.xansiam.com/radio3.html 0/1000 @ 64 kbps. 1:54:31 0:0:0 8478
107 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
108 Voice of Navy - FM 88.5 MHz. http://www.shoutcast.com 2/100 @ 96 kbps. 3:52:42 0:49:2 7346
109 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
110 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 3:53:0 3:51:57 8814
111 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 7/1000 @ 128 kbps. 3:53:2 1:39:8 8020
112 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7016
113 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 13:52:27 0:0:0 8810
114 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
115 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7124
116 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
117 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7214
118 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 0/100 @ 96 kbps. 3:52:58 0:0:0 7086
119 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7192
120 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 5:57:46 0:0:0 7230
121 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8648
122 อ้อยหวานน้ำตาลสุรินทร์ http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 3:52:58 0:0:0 7036
123 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
124 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
125 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7020
126 PooKhaoKwai http://www.plengpakjai.net 5/200 @ 128 kbps. 0:28:40 0:16:3 8802
127 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8048
128 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 32 kbps. 1:55:49 0:0:0 7264
129 voice of navy FM 94.5 MHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:52:54 0:0:0 7350
130 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7240
131 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
132 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
133 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8526
134 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
135 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8060
136 voice of navy 720 KHz SATTAHIP rcp2.plathong.net 1/1000 @ 96 kbps. 1:58:3 0:2:20 9918
137 INGz http://www.audiorealm.com 19/100 @ 96 kbps. 2:24:40 1:34:52 7066
138 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
139 FM 87.75 MHz Ao Louk Krabi http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 3:52:44 0:0:0 8582
140 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
141 Langu Link http://www.audiorealm.com 3/100 @ 128 kbps. 0:22:11 0:22:21 8882
142 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 26:37:34 0:0:0 8286
143 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 1/100 @ 64 kbps. 0:52:56 0:44:51 7076
144 FM101.50MHz. http://www.suphachai.org 0/100 @ 96 kbps. 3:52:58 0:0:0 7206
145 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
146 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
147 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7274
148 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
149 Powerr media 93.00 Mhz http://www.maneemusic.com 0/1000 @ 64 kbps. 9:46:32 0:0:0 8706
150 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8676
151 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
152 voice of navy AM 1431 KHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 56 kbps. 10:51:20 0:0:0 7352
153 914radio http://www.rbs914.com 1/1000 @ 96 kbps. 1:17:27 1:6:55 8072
154 https://www.userpanel.net/radio/getradio.php radio 12.plathong.net 0/1000 @ 160 kbps. 3:52:43 0:0:0 8052
155 smoothradio 10.45 MHz. http://www.audiorealm.com 2/200 @ 96 kbps. 0:56:44 0:50:49 8212
156 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
157 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 1:46:30 0:0:0 8474
158 FM 88.75 MHz www.rbs934.org 1/200 @ 128 kbps. 3:53:2 0:0:9 8206
159 BUBPHA_RADIO 99.75MHz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 128 kbps. 3:53:1 0:0:0 7004
160 RMUTI RADIO www.mct-rmuti.com 0/100 @ 64 kbps. 19:23:41 0:0:0 7082
161 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
162 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
163 Cnrradio cnrradio.com 2/100 @ 96 kbps. 1:9:25 0:24:21 7178
164 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
165 voice of navy 1161 KHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 3:15:6 0:0:0 7348
166 Voice Of Navy AM1170KHz Chanthaburi Thailand http://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 2:5:6 0:0:0 7358
168 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
169 http://www.sakidkhow.com http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:52:56 0:0:0 7216
170 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 0:22:41 0:0:0 7184
171 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
172 Radio Online http://www.shoutcast.com 0/100 @ 96 kbps. 12:38:12 0:0:0 7126
173 FM. 100.00 MHz. www.100lamtakong.monkong.org 0/100 @ 96 kbps. 3:52:12 0:0:0 7022
174 fm100.00 http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 3:52:59 0:0:0 7064
175 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 6:27:37 4:49:48 9936
176 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7026
177 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
178 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8056
179 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
180 90 Hip.Fm. http://www.maneemusic.com 1/100 @ 128 kbps. 5:16:24 5:15:35 8116
181 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
182 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7000
183 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8704
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7200
185 voice of navy FM 97.50 MHz Nakhonpanom http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 3:52:44 0:0:0 9914
186 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 1/200 @ 256 kbps. 3:52:59 3:51:50 8846
187 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
188 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
189 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
190 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
191 Alpharadio www.alpharadiohatyai.com 0/200 @ 96 kbps. 3:52:59 0:0:0 7338
192 FM97.00MHz NakonthoengRadio http://www.radiothoeng.com 0/100 @ 64 kbps. 3:52:45 0:0:0 7258
193 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 3:52:59 0:0:0 7112
194 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
195 Radio COM2 FM106.0MHz MCU Chiang Mai Campus www.cmmcuradio.com 0/100 @ 64 kbps. 3:52:58 0:0:0 7050
196 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8128
197 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
198 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7194
199 93.75 Top Viewpoint Radio Phrae www.topviewpointradio.com 18/1000 @ 96 kbps. 3:53:3 2:19:10 8274
200 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 64 kbps. 3:52:59 0:0:0 8482
201 69Radio http://www.69Radio.com 4/100 @ 128 kbps. 1:55:57 1:17:22 7024
202 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
203 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7152