ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง คลิกฟัง
FM. 97.00 MHz Tel. 084-7976161 http://www.shoutcast.com 2
Chic FM - 24 Hours Music Long Play 3
จำลอง กู่สีม่วง http://www.audiorealm.com 11
มังกรเรดิโอ ออนไลท์ http://www.shoutcast.com 0
สลก.กวส.ทบ.3(ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) http://www.audiorealm.com 6
FM 102.75 MHz http://www.lcgradio.com 0
F.M. 98.75 MHz http://www.lchradio.com 0
fmintra107radio.com http://www.audiorealm.com 0
แจ้งผลการรับฟังได้ที่ 056-503120 www.rbs934.org 0
Smooth radio 104.5 MHz. Lampang http://www.audiorealm.com 0
สถานีวิทยุหัววังเรดิโอ ชุมพร http://www.audiorealm.com 3
คนบ่อหิน http://www.konborhin.com 0
สถานีวิทยุ ศอ.บต http://www.audiorealm.com 1
Radio Ray 89.5 FM Pattaya Thailand http://www.shoutcast.com 0
3dang.net/ เพลงเพราะ 24 ชม http://3dang.net/ 3
ทีมงานดารุณี http://www.audiorealm.com 10
My Station name http://www.audiorealm.com 0
NOKNOI SINGBURI http://noknoinnn.no-ip.org 0
สบาย สบาย http://www.plengpakjai.net 5
วิทยุชุมชนตำบลนาป่า http://www.kongpatlogistic.com/radio-fm-9175.html 0
อินโดจีนเรดิโอ FM.88.50 MHz http://www.shoutcast.com 0
WaveRadioOnline http://www.WaveRadiopt.com 0
watklongwan http://www.watklongwan.net 0
Pj # ขุนศึก 3dang.blogspot.com 1
FM 102.50 MHz http://www.lamsingradio.com 0
อะตอมมิคเรดิโอ http://www.shoutcast.com 0