ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 FM.Health Station 106 Mhz.ทุ่งใหญ่ซิตี้เรดิโอ http://www.106-tcrfm.com/ 0/100 @ 64 kbps. 0:0:1 0:0:0 7128
6 sa http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 5:27:36 0:29:47 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 1/1000 @ 96 kbps. 3:52:58 3:52:22 8068
9 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7226
10 SIAMSOAP / 098-418-4651 www.siamsoap.net 1/100 @ 128 kbps. 56:6:31 0:7:44 7114
11 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 19:2:58 0:0:0 8204
12 Happy Radio FM 101.50 MHz.Taphan Hin Phichit www.maneemusic.com 0/100 @ 192 kbps. 8:31:27 0:0:0 7208
13 OKstationpalas www.fm90palas.com 0/100 @ 64 kbps. 5:22:29 0:0:0 7182
14 voice of navy 675 KHz Bangna http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 96 kbps. 0:22:2 0:0:0 9912
15 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 22/100 @ 256 kbps. 2:34:59 1:10:23 7336
16 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
17 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7142
18 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8170
19 namoradio http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 2:28:52 0:18:2 7072
20 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7356
21 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
22 Fm90narerk http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 32 kbps. 7:56:34 0:0:0 8008
23 HIPFMJAPAN www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 56:6:32 0:0:0 9004
24 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7060
25 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
26 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
27 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
28 voice of navy FM 88 MHz Phuket http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 128 kbps. 2:51:16 0:5:59 9924
29 Happy Radio FM. 102 Mhz. Lamphun http://www.tm2540.com 1/100 @ 64 kbps. 6:0:56 0:3:19 7236
30 BuddhapojOnline http://www.buddhapojradio.net 5/1000 @ 64 kbps. 4:21:3 0:24:0 8120
31 Smile radio http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 20:39:15 0:0:0 8268
32 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
33 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
34 DJNOKNOI http://www.noknoi.com/ 0/100 @ 96 kbps. 28:35:11 0:0:0 7160
35 MAP Community Radio http://www.mapradio.org/mapms/en 5/1000 @ 64 kbps. 3:48:57 1:0:49 8984
36 THAI ISLAM FM RADIO(MuslimRadioFM.104.25MHz) http://www.audiorealm.com 27/200 @ 96 kbps. 13:13:15 1:11:49 7234
37 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7094
38 3dang.net http://3dang.blogspot.com/ 0/100 @ 64 kbps. 2:50:3 0:0:0 7164
39 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7030
40 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8488
41 Skpradio http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 6:55:13 0:0:0 7188
42 Pleng4load.com asianetradio 0/100 @ 64 kbps. 164:54:22 0:0:0 7218
43 MK Radio Lamphun FM 105.50 MHz. http://www.djmkradio.com 1/100 @ 64 kbps. 1:23:3 0:22:19 7080
44 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9999
45 fmlampang.com www.fmlampang.com 1/1000 @ 64 kbps. 5:23:20 0:17:38 8532
46 NKP Radio FM 96.50 MHz http://www.audiorealm.com 1/100 @ 128 kbps. 5:58:23 0:47:20 7028
47 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7222
48 XanSiam Radio http://www.xansiam.com/radio4.html 0/1000 @ 96 kbps. 0:56:29 0:0:0 8480
49 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
50 Voice Of navy Fm 95.75 Mhz. Nong Khai http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 64 kbps. 2:49:33 0:41:58 9926
51 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 2/100 @ 96 kbps. 9:0:8 3:17:7 7014
52 amarinradio http://www.amarinradio.com 0/100 @ 64 kbps. 2:21:1 0:0:0 7104
53 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7220
54 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7232
55 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7070
56 สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ สัตหีบ Fm 106.25 Mhz http://www.happyjass.com 0/100 @ 112 kbps. 3:10:2 0:0:0 7018
57 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
58 spicefm 99.50MHz http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 7:29:32 0:0:0 7096
59 VOICE OF NAVY FM 93.75 MHz TRAD http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 6:24:54 0:0:0 9920
60 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
61 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7058
62 97.75 iSara Radio ..... 0/100 @ 64 kbps. 1:21:20 0:0:0 7170
63 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
64 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
65 Media Selatan http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 128 kbps. 3:17:45 2:47:15 8694
66 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
67 My Station name http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 80 kbps. 4:9:50 0:0:0 8484
68 voice of navy AM 1170 KHz phitsanulok http://www.audiorealm.com 2/1000 @ 64 kbps. 6:41:8 0:7:15 9916
69 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 2/1000 @ 64 kbps. 1:28:16 1:23:5 8672
70 voice of navy AM 1485 KHz Phuket http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 2:54:9 0:0:0 7354
71 LadyRadio105.50MHz http://www.fmchainat.com 0/100 @ 96 kbps. 0:59:9 0:0:0 7092
72 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 32 kbps. 19:17:18 0:0:0 8126
73 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7320
74 Nicefm 100MHz xlagency.in 3/100 @ 64 kbps. 3:12:56 1:20:4 7032
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
76 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 6:34:3 0:0:0 7212
77 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
78 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 96 kbps. 18:3:29 0:0:0 7158
79 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
80 My Station name http://radio12.plathong.net/7144/;stream.mp3 0/100 @ 64 kbps. 34:18:41 0:0:0 7144
81 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
82 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
83 Play Hits Radio Lampang http://www.play-hits.com 0/222 @ 128 kbps. 18:41:33 0:0:0 7012
84 88.25 mhZ. http://www.shoutcast.com 0/100 @ 48 kbps. 7:30:20 0:0:0 7122
85 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
86 MAP Radio http://www.mapradio.org 5/1000 @ 64 kbps. 2:34:37 0:59:42 8982
87 Tai Hun Mai Online Radio http://www.taihunmai.blogspot.com 0/210 @ 48 kbps. 0:35:29 0:0:0 7038
88 TonOrRadio http://www.maneemusic.com 1/100 @ 64 kbps. 2:7:47 0:31:41 7108
89 FM 94.0 MHz Klongthom Krabi Radio www.radiokrabi.com 0/1000 @ 96 kbps. 15:56:3 0:0:0 8674
90 Pleng4load.com djsunwave.com 1/100 @ 128 kbps. 22:21:44 0:54:16 7210
91 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
92 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7166
93 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
94 mass massfm 0/200 @ 128 kbps. 4:35:1 0:0:0 7168
95 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7150
96 Luktungmaxagro http://www.audiorealm.com 6/200 @ 192 kbps. 3:25:15 1:47:31 7328
97 JamesLooktung http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 5:29:35 0:0:0 7196
98 alltimeradio http://www.alltimeradio.com 0/1000 @ 64 kbps. 5:23:4 0:0:0 8662
99 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7138
100 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8624
101 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
102 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8298
103 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8000
104 voice of navy 97.25 MHz PHANGNGA http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 0:36:52 0:0:0 9932
105 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8252
106 106.25 Mhz Phayao http://www.Plathong.net 0/100 @ 48 kbps. 7:50:15 0:0:0 7132
107 FM 93.0 MHz ?.??.????????????? http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 64 kbps. 13:31:35 3:56:41 8660
108 Voice Of Navy FM 88 MHz ChiangMai Thailand http://www.audiorealm.com 2/1000 @ 96 kbps. 0:18:36 0:11:16 9922
109 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 0:8:8 0:0:0 7228
110 myradio.plathong.net myradio.plathong.net 3/1000 @ 96 kbps. 6:45:54 1:49:30 8076
111 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
112 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8478
113 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
114 fm 88.5 mhz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 24 kbps. 0:41:20 0:0:0 7346
115 Smile Radio | FM 107.25 MHz http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 6:23:53 0:0:0 8722
116 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 8/1000 @ 96 kbps. 16:12:47 1:43:52 8814
117 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 20/1000 @ 128 kbps. 2:54:29 1:1:17 8020
118 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7016
119 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 0:26:43 0:0:0 8810
120 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7084
121 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
122 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7124
123 lungsatit http://www.audiorealm.com 1/100 @ 96 kbps. 1:21:30 0:11:48 8808
124 Dharma For Friend Online http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 17:57:22 2:23:59 7214
125 Smile FM.90.75 www.smilestation.in.th 1/100 @ 96 kbps. 32:7:52 1:59:43 7086
126 ลูกทุ่งอันดามัน92.75ภูเก็ต http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 0:54:58 0:0:0 7192
127 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8024
128 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 50:12:44 0:0:0 7230
129 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 29/1000 @ 24 kbps. 13:31:35 1:48:9 8648
130 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7204
131 SRS FM Radio http://www.surinsugar.com/ 0/100 @ 112 kbps. 4:3:15 0:0:0 7036
132 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
133 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
134 iceradio http://www.icemedia.info 0/100 @ 128 kbps. 7:31:45 0:0:0 7020
135 psi@plengpakjai.net http://www.plengpakjai.net 16/200 @ 96 kbps. 4:36:54 1:24:2 8802
136 https://www.userpanet.net/radio/getradio.php radio12.plathong.net 0/100 @ 160 kbps. 7:24:31 0:0:0 8048
137 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7202
138 voice of navy FM 94.5 MHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 2:21:59 0:0:0 7350
139 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
140 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
141 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8526
142 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
143 http://www.oldskoolscouse.co.uk/ www.prakanfm.com 0/246 @ 96 kbps. 56:6:30 0:0:0 7148
144 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 3/1000 @ 96 kbps. 10:29:39 1:44:34 8060
145 voice of navy 720 KHz SATTAHIP rcp2.plathong.net 0/1000 @ 96 kbps. 0:4:41 0:0:0 9918
146 PJ. Bungearn http://xat.com/thainicemusic 17/100 @ 64 kbps. 0:24:48 0:14:49 7066
147 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7110
148 FM 87.75 MHz http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 64 kbps. 4:33:36 0:0:0 8582
149 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
150 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8882
151 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 0:17:42 0:0:0 8286
152 muanglungradio http://www.muanglungradio.com 0/100 @ 64 kbps. 3:30:7 0:0:0 7076
153 FM101.50MHZz.บ้านดอยเทวดา http://www.suphachai.org 0/100 @ 96 kbps. 7:36:44 0:0:0 7206
154 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
155 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
156 FM104.50 MHz http://radio12.plathong.net:7146/index.html?sid=1 0/100 @ 64 kbps. 3:25:53 0:0:0 7146
157 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
158 Power media 93.00 MHz http://www.maneemusic.com 0/1000 @ 64 kbps. 4:25:48 0:0:0 8706
159 like 95.5 http://www.shoutcast.com 0/209 @ 320 kbps. 20:11:35 0:0:0 7048
160 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
161 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7088
162 voice of navy AM 1431 KHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 3:19:29 0:0:0 7352
163 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8072
164 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 160 kbps. 7:31:12 0:0:0 8052
165 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0
166 smoothradio 10.45 MHz. http://www.audiorealm.com 1/200 @ 96 kbps. 4:49:35 0:8:28 8212
167 Radio71 http://www.radiodee.net 1/100 @ 64 kbps. 12:22:10 2:32:26 7044
168 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
169 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8474
170 FM 88.75 MHz www.rbs934.org 0/200 @ 24 kbps. 5:56:48 0:0:0 8206
171 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7004
172 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7082
173 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
174 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
175 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7178
176 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
177 voice of navy 1161 KHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 4:38:38 0:0:0 7348
178 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7358
180 SRautogroup http://www.audiorealm.com 3/100 @ 64 kbps. 1:25:1 0:59:45 7134
181 Sakidkhow Online www.sakidkhow.com 0/100 @ 96 kbps. 3:30:3 0:0:0 7216
182 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 1/200 @ 96 kbps. 2:9:30 1:18:46 7184
183 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7198
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7172
185 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7090
186 FM 99.75 MHz http://www.fmchainat.com 0/100 @ 96 kbps. 6:30:30 0:0:0 7046
187 0/500 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7126
188 FM. 100.00 MHz. www.100lamtakong.monkong.org 0/100 @ 96 kbps. 5:34:37 0:0:0 7022
189 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7064
190 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 6:42:55 1:44:45 9936
191 107.75 mhz http://www.audiorealm.com 0/100 @ 80 kbps. 6:1:25 0:0:0 7026
192 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
193 samyod phuket http://samyod.csd.go.th 0/1000 @ 96 kbps. 2:26:49 0:0:0 8056
194 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
195 90 Hip Fm http://www.maneemusic.com 1/100 @ 64 kbps. 5:30:8 4:31:29 8116
196 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
197 voice of navy 104.75 MHz Pattaya rcp2.plathong.net 1/1000 @ 96 kbps. 23:20:5 0:59:4 8704
198 FM90.75 www.clickfm.in.th 0/100 @ 96 kbps. 2:28:27 0:0:0 7200
199 voice of navy FM 97.50 MHz Nakhonpanom http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 24 kbps. 6:52:29 0:18:41 9914
200 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 3/200 @ 128 kbps. 56:6:36 2:4:33 8846
201 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
202 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
203 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
204 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
205 Alpharadio www.alpharadiohatyai.com 1/200 @ 96 kbps. 5:10:37 0:23:1 7338
206 Saensuk 97.75fm http://www.smilestation.in.th 0/100 @ 64 kbps. 56:6:37 0:0:0 7112
207 voice of navy FM 9475 MHZ narathiwat http://www.navyradio15.com/index.php 2/1000 @ 96 kbps. 6:38:3 1:32:8 9934
208 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7050
209 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8758
210 mungkonradio http://www.example.com 1/200 @ 80 kbps. 59:55:52 0:12:39 8128
211 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
212 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7194
213 Top viewpoint Radio 93.75 Phrae http://www.shoutcast.com 28/1000 @ 96 kbps. 3:56:23 1:2:9 8274
214 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8482
215 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7024
216 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
217 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7152