ที่ ชื่อสถานี เว็บไซต์ จำนวนคนฟัง Uptime ฟังเฉลี่ย คลิกฟัง
3 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7078
4 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7040
5 FM.Health Station 106 Mhz. http://www.106-tcrfm.com/ 0/100 @ 128 kbps. 9:4:39 0:0:0 7128
6 samorn http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 0:10:6 0:10:16 7100
7 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7130
8 Samyod Bangkok http://samyod.csd.go.th 2/1000 @ 96 kbps. 8:24:1 1:5:32 8068
9 pankeoy http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:23:58 0:0:0 7226
10 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 6:20:16 0:0:0 7034
11 My Station name http://www.audiorealm.com 0/200 @ 128 kbps. 1:36:31 0:0:0 8204
12 55 Radio FM 105.25 MHz http://radio12.plathong.net/port.php?port=7174 0/100 @ 128 kbps. 8:23:48 0:0:0 7174
13 Happy Radio FM 101.50 MHz.Taphan Hin Phichit http://www.maneemusic.com 0/100 @ 192 kbps. 13:2:51 0:0:0 7208
14 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7260
15 OKstationpalas www.fm90palas.com 0/100 @ 64 kbps. 0:20:10 0:0:0 7182
16 voice of navy 675 KHz Bangna http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 8:24:1 0:22:27 9912
17 Radio Society http://www.radiosociety.in.th 29/100 @ 256 kbps. 8:23:58 1:15:23 7336
18 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8612
19 mungkonradio http://www.example.com 0/200 @ 80 kbps. 17:45:46 0:0:0 8170
20 PJ ครูดาว คนบ้านเดียวเรดิโอ http://www.audiorealm.com 6/100 @ 64 kbps. 1:55:5 0:53:21 7256
21 VON4 FM88.75MHz Chanthaburi Thailand https://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 9:49:54 0:0:0 7356
22 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9980
23 Fm90narerk http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 128 kbps. 7:35:5 0:0:0 8008
24 HIPFM www.hipfmjapan.com 0/1000 @ 96 kbps. 8:23:59 0:0:0 9004
25 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8476
26 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8880
27 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7118
28 voice of navy FM 88 MHz Phuket http://www.audiorealm.com 2/1000 @ 128 kbps. 1:48:13 0:56:44 9924
29 smile radio radio12.plathong.net 0/200 @ 96 kbps. 0:1:22 0:0:0 8268
30 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7136
31 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7176
32 RadioBOSS Stream http://www.example.com 0/100 @ 128 kbps. 8:22:28 0:0:0 7160
33 MAP Community Radio http://www.mapradio.org/mapms/en 2/1000 @ 64 kbps. 2:31:14 0:7:51 8984
34 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7272
35 thai islam Radio (สถานีวิทยุเสียงอิสลาม) http://www.audiorealm.com 17/200 @ 128 kbps. 7:57:31 1:25:47 7234
36 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7094
37 STARRADIO 106 NAKHONSAWAN http://radio12.plathong.net 5/200 @ 64 kbps. 6:5:58 1:53:36 8686
38 BaoYor http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 2:0:52 0:0:0 8488
39 Skpradio http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 7:52:54 0:0:0 7188
40 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7218
41 MK Radio Lamphun FM 105.50 MHz. http://www.djmkradio.com 1/100 @ 64 kbps. 4:11:51 0:19:44 7080
42 Chorsaard Media http://www.audiorealm.com 4/1000 @ 128 kbps. 8:23:58 0:49:48 9999
43 fmlampang.com www.fmlampang.com 1/1000 @ 64 kbps. 3:7:15 1:1:40 8532
44 NKP Radio FM 96.50 MHz http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 8:23:58 0:0:0 7028
45 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7222
46 xansiam http://www.shoutcast.com 2/1000 @ 112 kbps. 6:15:13 0:51:22 8480
47 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8438
48 Voice Of navy Fm 95.75 Mhz. Nong Khai http://www.shoutcast.com 3/1000 @ 32 kbps. 9:35:53 3:9:9 9926
49 Doilorradio Station Doinoy http://www.doilorradio.com 2/100 @ 96 kbps. 1:59:36 0:27:58 7014
50 Amarinradio http://www.amarinradio.com 0/100 @ 96 kbps. 8:23:59 0:0:0 7104
51 watthamaii http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 0:33:5 0:0:0 7232
52 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7070
53 Fm 104 Mhz Words http://loveradiodjboy.igetweb.com 0/100 @ 96 kbps. 1:5:2 0:0:0 7254
54 สถานีวิทยุแฮปปี้เรดิโอ สัตหีบ Fm 106.25 Mhz http://www.happyjass.com 5/100 @ 112 kbps. 1:21:49 0:38:28 7018
55 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8494
56 spicefm 99.50MHz http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 1:31:22 0:0:0 7096
57 VOICE OF NAVY FM 93.75 MHz TRAD http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 128 kbps. 8:24:6 8:24:6 9920
58 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7116
59 atrayongradio www.atrayongradio.net 0/100 @ 64 kbps. 6:49:44 0:0:0 7058
60 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7156
61 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8856
62 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8694
63 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7154
64 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7244
65 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8484
66 voice of navy AM 1170 KHz phitsanulok http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 8:24:2 0:22:42 9916
67 FM 101.0 MHz Tourist Radio Krabi http://www.radiokrabi.com 1/1000 @ 64 kbps. 8:23:58 0:59:11 8672
68 voice of navy AM 1485 KHz Phuket http://www.audiorealm.com 0/100 @ 128 kbps. 8:13:36 0:0:0 7354
69 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7092
70 mungkonradio 2 http://www.example.com 0/200 @ 64 kbps. 8:24:2 0:0:0 8126
71 Ponglang Fm 105.75 Mhz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 96 kbps. 5:44:34 0:0:0 7032
72 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7180
73 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7224
74 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:23:59 0:0:0 7212
75 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7140
76 DJNOKNOI http://www.djnoknoi.com 0/100 @ 128 kbps. 7:49:23 0:0:0 7158
77 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8130
78 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8002
79 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7190
80 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7012
81 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8812
82 MAP Radio http://www.mapradio.org 3/1000 @ 64 kbps. 6:57:1 1:7:11 8982
83 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7108
84 DNAS http://www.radiokrabi.com 0/1000 @ 48 kbps. 8:23:51 0:0:0 8674
85 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8896
86 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8244
87 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7168
88 MAXAGRORADIO http://www.audiorealm.com 1/200 @ 192 kbps. 6:0:46 0:0:35 7328
89 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7196
90 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8662
91 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7042
92 voice of navy 97.25 MHz PHANGNGA http://www.audiorealm.com 0/1000 @ 96 kbps. 0:40:30 0:0:0 9932
93 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 4/1000 @ 64 kbps. 8:23:43 2:29:46 8660
94 Voice Of Navy FM 88 MHz ChiangMai Thailand http://www.audiorealm.com 3/1000 @ 96 kbps. 5:59:19 1:13:14 9922
95 FM 91.50 MHz.Lamphun http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 7:30:17 0:0:0 7228
96 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7106
97 myradio.plathong.net myradio.plathong.net 0/1000 @ 128 kbps. 8:1:40 0:0:0 8076
98 PJ Fonza http://www.audiorealm.com 3/160 @ 96 kbps. 0:54:27 0:44:59 7268
99 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8486
100 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8478
101 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8816
102 Voice of Navy - FM 88.5 MHz. http://www.shoutcast.com 0/100 @ 64 kbps. 8:23:44 0:0:0 7346
103 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8722
104 Wat Phut Online http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 2:32:25 0:39:34 8814
105 89.5 P http://www.thephuketnews.com/radio 17/1000 @ 128 kbps. 0:40:34 0:24:29 8020
106 kissfm 95.25 http://www.audiorealm.com 0/100 @ 32 kbps. 25:8:42 0:0:0 7016
107 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 8:1:0 0:0:0 8810
108 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7120
109 YTC R-Radio http://www.ytc.ac.th 2/200 @ 64 kbps. 6:44:25 0:23:52 7124
110 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8808
111 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7214
112 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7086
113 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7192
114 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 128 kbps. 4:1:38 0:0:0 7230
115 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 41/1000 @ 64 kbps. 8:24:3 0:59:41 8648
116 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7036
117 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7006
118 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7186
119 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7020
120 www.plengpakjai.net http://www.plengpakjai.net 13/200 @ 96 kbps. 8:23:1 2:21:29 8802
121 https://http://103.22.182.102:8048 http://103.22.182.102:8048 0/100 @ 48 kbps. 8:55:43 0:0:0 8048
122 My Station name http://www.audiorealm.com 0/100 @ 32 kbps. 10:55:7 0:0:0 7264
123 voice of navy FM 94.5 MHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:23:55 0:0:0 7350
124 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7240
125 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7054
126 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7056
127 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9600
128 myradio.plathong.net http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 96 kbps. 8:24:2 3:23:54 8060
129 Voice Of Navy - AM 720 KHz http://www.voiceofnavy.com 0/1000 @ 96 kbps. 8:24:0 0:0:0 9918
130 ThaiNiceMusic http://xat.com/ThaiNiceMusic 2/100 @ 64 kbps. 1:44:7 2:3:11 7066
131 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8582
132 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9018
133 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8882
134 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/200 @ 24 kbps. 5:54:42 0:0:0 8286
135 maunglungradio http://www.maunglungradio.com 0/100 @ 64 kbps. 8:23:59 0:0:0 7076
136 FM101.50MHz.บ้านดอยเทวดา http://www.suphachai.org 0/100 @ 96 kbps. 1:23:3 0:0:0 7206
137 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7074
138 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8980
139 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7274
140 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7238
141 Powerr media 93.00 Mhz http://www.maneemusic.com 0/1000 @ 64 kbps. 6:55:20 0:0:0 8706
142 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8676
143 2Psport Radio Klongtom http://www.audiorealm.com 3/100 @ 64 kbps. 0:13:26 0:6:11 7048
144 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7008
145 voice of navy AM 1431 KHz Songkhla http://www.audiorealm.com 0/100 @ 56 kbps. 8:0:56 0:0:0 7352
146 rbs914 rbs914.rtarf.mi.th 1/1000 @ 48 kbps. 1:21:54 0:17:49 8072
147 https://www.userpanel.net.radio/getradio.php radio 12.plathong.net 0/1000 @ 160 kbps. 3:37:37 0:0:0 8052
148 smoothradio 10.45 MHz. http://www.audiorealm.com 0/200 @ 96 kbps. 4:32:43 0:0:0 8212
149 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7044
150 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7052
151 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8474
152 FM 88.75 MHz www.rbs934.org 0/200 @ 128 kbps. 8:19:39 0:0:0 8206
153 BUBPHA_RADIO 99.75MHz http://www.shoutcast.com 0/100 @ 128 kbps. 8:23:58 0:0:0 7004
154 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7082
155 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8124
156 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7068
157 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7178
158 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9908
159 voice of navy 1161 KHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 3:1:6 0:0:0 7348
160 Voice Of Navy AM1170KHz Chanthaburi Thailand http://sites.google.com/site/von4thailand 0/100 @ 128 kbps. 7:39:24 0:0:0 7358
162 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7134
163 http://www.sakidkhow.com http://www.audiorealm.com 0/100 @ 96 kbps. 8:23:58 0:0:0 7216
164 atomiccm.com http://www.shoutcast.com 0/200 @ 96 kbps. 3:14:54 0:0:0 7184
165 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7046
166 Radio Online http://www.shoutcast.com 0/100 @ 96 kbps. 6:19:26 0:0:0 7126
167 491 (107 MHz) http://www.audiorealm.com 1/100 @ 128 kbps. 7:14:6 2:43:45 7022
168 fm100.00 http://www.audiorealm.com 0/100 @ 64 kbps. 8:24:0 0:0:0 7064
169 voice of navy 104 MHz Ubonratchathani http://www.audiorealm.com 1/1000 @ 64 kbps. 1:9:10 0:33:29 9936
170 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7026
171 0/5000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7010
172 Samyod Phuket http://www.shoutcast.com 1/1000 @ 40 kbps. 8:24:8 1:53:33 8056
173 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7098
174 90 Hip.Fm. http://www.maneemusic.com 1/100 @ 128 kbps. 7:0:30 1:52:32 8116
175 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 9000
176 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7000
177 Unnamed Server http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 3:51:52 0:0:0 8704
178 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7200
179 voice of navy FM 97.50 MHz Nakhonpanom http://www.shoutcast.com 0/1000 @ 24 kbps. 1:3:32 0:0:0 9914
180 smile9525fm http://www.smile9525fm.com 2/200 @ 256 kbps. 8:23:59 1:29:18 8846
181 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7002
182 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8714
183 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8708
184 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7062
185 Alpharadio www.alpharadiohatyai.com 1/200 @ 96 kbps. 8:7:16 3:38:31 7338
186 FM97.00MHz NakonthoengRadio http://www.radiothoeng.com 0/100 @ 64 kbps. 2:21:50 0:0:0 7258
187 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7112
188 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 9934
189 mungkonradio http://www.example.com 2/200 @ 80 kbps. 17:45:49 0:1:37 8128
190 0/200 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8236
191 lookthungmahachon http://www.shoutcast.com 1/100 @ 96 kbps. 8:24:4 1:0:43 7194
192 93.75 Top Viewpoint Radio Phrae www.topviewpointradio.com 38/1000 @ 96 kbps. 6:31:17 1:51:38 8274
193 0/1000 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 8482
194 0/100 @ 0 kbps. 0:0:0 0:0:0 7024
195 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 8214
196 / @ kbps. 0:0:0 0:0:0 7152