วิทยุออนไลน์ สถานี: FM 88.75 MHz
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:59:54 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 12/200


Link stream.mp3: http://rcp1.plathong.net:8206/;stream.mp3
Link PLS file: http://rcp1.plathong.net:8206/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://rcp1.plathong.net:8206/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://rcp1.plathong.net:8206/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://rcp1.plathong.net:8206/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://rcp1.plathong.net:8206/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://rcp1.plathong.net/8206