วิทยุออนไลน์ สถานี:
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:0:0 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : /


Link stream.mp3: http://rcp1.plathong.net:8128/;stream.mp3
Link PLS file: http://rcp1.plathong.net:8128/listen.pls?sid=1
Link M3U file: http://rcp1.plathong.net:8128/listen.m3u?sid=1
Link ASX file: http://rcp1.plathong.net:8128/listen.asx?sid=1
Link XSPF file: http://rcp1.plathong.net:8128/listen.xspf?sid=1
Link QTL file: http://rcp1.plathong.net:8128/listen.qtl?sid=1

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://rcp1.plathong.net/8128